Aparaty słuchowe, badania słuchu

Aparaty słuchowe

Wyróżniamy trzy rodzaje aparatów słuchowych: wewnątrzuszne, zauszne (w tym typu RIC), kostne. Dokładne informacje znajdują się w zakładkach: oferta, aktualności, Phonak nano, Jaki aparat jest dla Ciebie najlepszy?

Badania słuchu

Dobierając aparat słuchowy należy dopasować go do aktualnego słuchu Pacjenta. 

Audiometria tonalna

Jest to podstawowe badanie słuchu. Pacjentowi z audiometru poprzez słuchawki podaje się dźwięki o określonym natężeniu, w zakresie częstotliwościowym od 125Hz do 8000Hz. Po usłyszeniu sygnału osoba badana naciska przycisk informując w ten sposób, że sygnał jest słyszalny. W ten sposób wyznacza się próg słyszenia a wynik wyznaczany jest na audiogramie. Badanie wykonywane jest dla każdego ucha oddzielnie.

Audiometria mowy

Badanie przeprowadza się wykorzystując audiometr, odtwarzacz CD oraz zestaw testów liczbowych i słownych. Celem przeprowadzenia pomiaru skuteczności protezowania słuchu dodatkowo wykorzystuje się głośniki. Zadaniem Pacjenta jest powtórzenie usłyszanych w słuchawkach liczb lub słów. W ten sposób wyznacza się procent zrozumiałości mowy. W niedosłuchu typu przewodzeniowego trudności w zakresie zrozumienia mowy mają inny charakter niż w niedosłuchu odbiorczym.

Wyróżniamy trzy rodzaje ubytków słuchu: przewodzeniowy, odbiorczy i mieszany.

Ubytek słuchu typu przewodzeniowego

Wynika z zaburzeń w obrębie ucha zewnętrznego i środkowego. Może być spowodowany obecnością ciał obcych w kanale słuchowym zewnętrznym, polipami, zapaleniem ucha  środkowego, ostrym zapaleniem wyrostka sutkowatego, zapaleniem trąbki słuchowej, wrodzonymi wadami kosteczek słuchowych, jak również perforacją błony bębenkowej.
Na audiogramie, przewodnictwo kostne jest w normie a przewodnictwo powietrzne obniżone i różnica między nimi jest większa lub równa 30dB. U pacjentów nie występuje objaw wyrównania głośności a zastosowanie aparatu słuchowego daje bardzo pozytywne efekty protezowania.

Ubytek słuchu typu odbiorczego

Związany jest z uszkodzeniem ucha wewnętrznego lub zmianami na wyższych piętrach słuchowych. Towarzyszy mu degeneracja komórek słuchowych narządu Cortiego. W niedosłuchu stopnia lekkiego lub umiarkowanego występuje zaburzenie aktywności zewnętrznych komórek słuchowych, przy dość dobrym funkcjonowaniu komórek wewnętrznych. Niemniej jednak w znacznych i głębokich stopniach niedosłuchu następuje dysfunkcja obu typu komórek rzęsatych. Skala ich uszkodzenia ma bezpośredni wpływ na zrozumiałość mowy, szczególnie w sytuacjach wielogłosowych lub w hałasie. Efekty protezowania niedosłuchu odbiorczego zależne są od wysokich kwalifikacji protetyka słuchu oraz zaawansowania technicznego aparatów słuchowych.

Ubytek słuchu typu mieszanego

Zawiera komponent niedosłuchu typu przewodzeniowego i odbiorczego. W zależności od miejsca lokalizacji uszkodzenia słuchu występuje niedosłuch mieszany z przewagą ubytku przewodzeniowego lub odbiorczego. Ten typ wady słuchu  jest spotykany najczęściej a protezowanie słuchu daje pożądane efekty.

Dodatkowo wykonujemy również badania SISI, Fowlera.